home


De eerste week van februari 2018 verhuist odice.be naar integratie-inburgering.be. Mogelijk is deze website daardoor even niet bereikbaar.

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid en bundelt alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken/vertalen en de Huizen van het Nederlands (met uitzondering van de steden Gent en Antwerpen). Wij blijven garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

Verslaggeving studiedag 'Psychosociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen. Op zoek naar verbinding tussen verleden, heden en toekomst.'

Het netwerk Cultuursensitieve Zorg Gent en Oost-Vlaanderen organiseerde vrijdag 27 mei 2016 een studiedag rond psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers. De hulpvraag van deze bijzondere doelgroep kent vaak veel facetten en wordt gekenmerkt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie.

Hieronder vindt u reeds enkele verslagen van de verschillende onderdelen van deze studiedag. Andere verslagen volgen komende dagen en weken.

  • Plenaire sessies

Dokter Aram Hassan is als transcultureel psychiater verbonden aan Centrum '45. Hij is zelf van Syrische afkomst en vluchteling en gespecialiseerd in het behandelen van mensen met diverse culturele achtergrond met klachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. De presentatie vindt u hier. Een bijkomend kort verslag vindt u hier.

Lucia De Haene is orthopedagoge en gezinstherapeute en als docent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KULeuven), waar ze werkt rond de gevolgen van georganiseerd geweld en gedwongen migratie voor het gezinsfunctioneren. Deze lezing vindt u hier.

  • Workshops

Werken met een diversiteit van kinderen en jongeren: reflecties rond identiteit en 'belonging' | Winny Ang (kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam te Antwerpen)

Verslag

Het emotioneel welzijn van niet-begeleide minderjarigen: werken met en in het afwezige | Ilse Derluyn (docent interculturele pedagogiek aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent)

Verslag

Gezinstherapeutische trauma-zorg aan vluchtelingen | Lucia De Haene

Verslag

Psychosociale zorg voor vluchtelingen, wat met zelfzorg voor psychosociale hulpverleners | Sarah Strauven (klinisch psychologe werkzaam in het Fedasil opvangcentrum voor asielzoekers te Sint-Truiden)

Verslag

 

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.