home


Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid en bundelt alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken/vertalen en de Huizen van het Nederlands (met uitzondering van de steden Gent en Antwerpen). Wij blijven garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

Verslaggeving studiedag 'Psychosociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen. Op zoek naar verbinding tussen verleden, heden en toekomst.'

Het netwerk Cultuursensitieve Zorg Gent en Oost-Vlaanderen organiseerde vrijdag 27 mei 2016 een studiedag rond psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers. De hulpvraag van deze bijzondere doelgroep kent vaak veel facetten en wordt gekenmerkt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie.

Hieronder vindt u reeds enkele verslagen van de verschillende onderdelen van deze studiedag. Andere verslagen volgen komende dagen en weken.

  • Plenaire sessies

Dokter Aram Hassan is als transcultureel psychiater verbonden aan Centrum '45. Hij is zelf van Syrische afkomst en vluchteling en gespecialiseerd in het behandelen van mensen met diverse culturele achtergrond met klachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. De presentatie vindt u hier. Een bijkomend kort verslag vindt u hier.

Lucia De Haene is orthopedagoge en gezinstherapeute en als docent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KULeuven), waar ze werkt rond de gevolgen van georganiseerd geweld en gedwongen migratie voor het gezinsfunctioneren. Deze lezing vindt u hier.

  • Workshops

Werken met een diversiteit van kinderen en jongeren: reflecties rond identiteit en 'belonging' | Winny Ang (kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam te Antwerpen)

Verslag

Het emotioneel welzijn van niet-begeleide minderjarigen: werken met en in het afwezige | Ilse Derluyn (docent interculturele pedagogiek aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent)

Verslag

Gezinstherapeutische trauma-zorg aan vluchtelingen | Lucia De Haene

Verslag

Psychosociale zorg voor vluchtelingen, wat met zelfzorg voor psychosociale hulpverleners | Sarah Strauven (klinisch psychologe werkzaam in het Fedasil opvangcentrum voor asielzoekers te Sint-Truiden)

Verslag

Infolijn Asiel en Integratie

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil lokale besturen, organisaties en instellingen helpen met vragen over de integratie van asielzoekers. Daarom zijn we gestart met een Infolijn asiel en integratie voor lokale besturen en hulpverleners. U en uw medewerkers kunnen daar vanaf nu terecht met uw vragen.
 
Bellen kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur op het nummer 0485 99 99 92. Mailen kan op infolijn.oost-vlaanderen@integratie-inburgering.be.
 
Wat mag u verwachten van de Infolijn asiel en integratie? Een correcte en volledige informatie, toegespitst op uw gemeente. Een snelle en gerichte doorverwijzing naar partners die u kunnen ondersteunen.
 
Wat voor vragen beantwoorden we? 
·        Waar vinden de cursussen Nederlands voor anderstaligen plaats?
·        Hoe maak ik asielzoekers wegwijs in mijn gemeente?
·        Hoe schakel ik een sociaal tolk of vertaler in?
 
Hebt u een vraag over rechten, documenten en procedures van asielzoekers of andere vreemdelingen? Contacteer rechtstreeks onze helpdesk vreemdelingenrecht op 09 267 66 45 of 47
 
Voor meer informatie, onder meer over de asielprocedure en de contactadressen van andere regio’s, bekijk hier ons volledige aanbod over asiel.  
 

Taalkompas voor buitenschoolse context 

Kinderdagverblijven en buitenschoolse werkingen weerspiegelen de samenleving: je vindt er kinderen uit allerlei gezinnen. Thuis is Nederlands lang niet overal de voertaal.

Het kinderdagverblijf is voor anderstalige kinderen vaak het eerste taalbad. En ook buitenschoolse werkingen zijn van essentieel belang in het spelend leren van de taal.

Teams die deze rol graag doelgericht willen opnemen, vinden bij Taalkompas vorming op maat van hun noden.

Download hier de brochure 'Taalkompas Buitenschoolse Context'

Draaiboek ‘Taalstimulering in de vrije tijd’

Verschillende lokale besturen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Hiermee willen ze anderstalige kinderen ook in hun vrije tijd stimuleren om actief met het Nederlands bezig te zijn.

Afhankelijk van de doelstellingen, de beoogde doelgroep en de lokale context kiezen gemeentes voor verschillende vormen van taalstimulering. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) analyseerde deze initiatieven in Oost-Vlaamse steden en gemeenten met een integratiedienst. De focus lag op initiatieven voor kinderen en jongeren.

De resultaten hiervan zijn gebundeld in het draaiboek “Taalstimulering in de vrije tijd”. Twaalf aandachtspunten kunnen u inspireren om zelf een kwalitatief aanbod aan taalstimulerende initiatieven voor kinderen uit te bouwen. Deze aandachtspunten worden in het draaiboek uitvoerig besproken en aangevuld met concrete tips en praktijkvoorbeelden. U kunt er dus direct met aan de slag.

U kunt dit draaiboek hier downloaden.

 Toegankelijke communicatie en informatie

Lokale besturen en OCMW’s streven in de uitoefening van hun bevoegdheden naar een nauw contact en overleg met de burger. Een duidelijke en verstaanbare communicatie is hierbij van groot belang. Dit is vaak niet evident. Gemeentebladen en brochures bereiken niet alle burgers en de boodschap gaat vaak verloren. Ook aan het loket loopt de communicatie niet altijd even vlot.

Op basis van het traject ‘toegankelijke communicatie en informatie’ in Geraardsbergen maakte ODiCe een draaiboek op. Dit draaiboek reikt u een kader aan met handvaten en tips om te werken aan een toegankelijke informatie en communicatie.

U kunt dit draaiboek hier downloaden.

Rapport 'Communiceren met anderstaligen aan het loket'

Communiceren met anderstaligen aan het loket is niet altijd even gemakkelijk. Ambtenaren hebben vaak beperkte tijd om zeer complexe informatie door te geven aan de anderstalige. Dit geldt voor ambtenaren aan het vreemdelingenloket of het loket burgerlijke stand, maar ook onthaalbedienden van het OCMW worstelen soms met moeilijke gesprekken aan het loket.

Een goede communicatie is nochtans de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) voerde daarom een onderzoek uit bij 13 Oost-Vlaamse lokale besturen. We bevroegen hen, brachten de knelpunten in kaart en lijstten de bestaande communicatie-instrumenten op. De resultaten van deze bevraging vind je in het onderzoeksrapport “Communiceren met anderstaligen aan het loket”. In dit rapport lees je ook waar je als lokaal bestuur terecht kan voor verdere ondersteuning.

Voor meer info over het onderzoeksrapport kan je terecht bij Benedicte Vanderhaegen, afdeling integratiebeleid.

Download hier het onderzoeksrapport.

Bestel of download het methodenboek Babbelonië!

Op 5 december 2014 werd in aanwezigheid van gedeputeerde Couckuyt het methodenboek officieel voorgesteld. Het boek "Leerrijk en gezellig" verzamelt 39 methoden om zinnige en vlotte groepsgesprekken te organiseren tussen anderstaligen en Nederlandstaligen.

U kunt het boek bestellen bij Marijke Verleyen van Vormingplus (054 41 48 02).

Op de webpagina van "Leerrijk en gezellig" kunt u het boek integraal downloaden, en voorbeelden bekijken van materialen die bij de methodes gebruikt worden.

Brochure beleidsparticipatie

ODiCe maakte een brochure over beleidsparticipatie van burgers met een migratieachtergrond. Vertegenwoordigers van lokale besturen kunnen er inspiratie in vinden over hoe ze beleidsparticitie van burgers met een migratieachtergrond kunnen organiseren in hun gemeente. ODiCe biedt ondersteuning op maat. Meer informatie krijg je bij Karima Harrouch van het team lokaal integratiebeleid.

Dowload hier de brochure.

Meertaligheid, een troef?

Meertaligheid, een troef? Het hangt er vaak toch een beetje vanaf over welke talen het dan gaat. Spreek je naast Nederlands ook Engels dan kan je meestal op positieve reacties rekenen. Is je tweede taal echter Pools of Turks dan is er meestal weinig interesse voor je vaardigheden in deze talen. Aangezien de taal die we spreken deel uitmaakt van onze identiteit blijft de negatieve benadering ervan vaak niet zonder gevolgen: men voelt zich niet geaccepteerd en taalontwikkeling stagneert.

Daar waar mensen nauw betrokken zijn bij de taalontwikkeling van meertalige kinderen merken we  gelukkig een groeiende aandacht voor de verschillende talen die kinderen leren. 

Om iedereen die met kinderen werkt hierbij te inspireren, werkten het Kruispunt Migratie-Integratie, de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent, het Steunpunt Diversiteit en Leren en het Regionaal Integratiecentrum Foyer een nieuwe bundel Thuis spreek ik ook! uit. Een 15-tal activiteiten, gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar, bieden je de mogelijkheid samen talen te beleven en te ontdekken. Kinderen ervaren doorheen de activiteiten de positieve benadering van al hun talen en worden uitgedaagd hun vaardigheden op dit vlak te delen.

Je vindt de bundel op http://www.meertaligheid.be/materiaal/vernieuwde-bundel-thuis-spreek-ik-ook en je kan er de activiteiten gratis downloaden.

OpStap - wandeling in je gemeente voor nieuwe inwoners

Niet alle inwoners vinden even gemakkelijk de weg naar het lokale vrijetijdsaanbod.  Daarom organiseren heel wat Oost-Vlaamse integratiediensten, in samenwerking met ODiCe en Inburgering Oost-Vlaanderen,  sinds vorig jaar een opStap-wandeling. Tijdens zo’n wandeling kunnen nieuwe inwoners, waaronder inwoners met een vreemde herkomst, kennis maken met lokale voorzieningen zoals de bibliotheek, de sporthal of het buurtcentrum. Op basis van de opgedane ervaringen, stelde ODiCe een draaiboek samen.

Dit draaiboek van de opStap-wandeling kan u hier downloaden. Elders op deze website kan u een filmpje bekijken van een opStap wandeling in Lokeren. Klik hier om het filmpje van TV Oost te bekijken.

Omgaan met meertaligheid

Niet zelden komen leerlingen uit een thuisomgeving waar Nederlands niet de voertaal is. De instroom van anderstaligen brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Heel wat scholen hebben hier reeds ervaring mee, voor andere scholen is dit een nieuw gegeven.

Met het project "Taalkompas" biedt het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum begeleiding en ondersteuning bij alle mogelijke vragen rond meertaligheid op school.

Contacteer Messa Zaouali van het team projectwerk

tel 09 267 68 11

Download hier de brochure 'Taalkompas' 

 

 

© 2017 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.