vorming

 

Vreemdelingenrecht


Het aanbod vormingen over het ruime vreemdelingenrecht en internationaal familierecht kunt u raadplegen via www.vreemdelingenrecht.be > vormingen.

 

Diversiteit

 

  1. Intercultureel competent handelen. Een introductie
  2. Het handelingskader: beslissingen nemen in diversiteitskwesties
  3. Duidelijke gesproken taal
  4. Duidelijke geschreven taal

 

Intercultureel competent handelen. Een introductie.


Doel van de vorming:

- Bewustwording van verschillen in referentiekader
- Notie van een cultuursensitieve houding  als professional
- Kennis van een aantal kaders waarmee cultuurverschillen begrepen en overbrugd kunnen worden
- Bespreking van eigen vragen en bedenkingen mbt het werken met een cultureel divers publiek

Doelgroep: professionals uit de sectoren onderwijs, welzijn, lokale besturen
Duur: een halve dag

 

Het handelingskader: beslissingen nemen in diversiteitskwesties.

 

“Kan er halal voeding worden geserveerd in de kantine?”

“Moeten wij de evolutietheorie leren?”

“Is het mogelijk om niet meer mee te moeten gaan zwemmen?”

“Kan ik als leerkracht rekenen op een gebedspauze?”

 

 

 

Het handelingskader is een instrument dat kan worden ingezet bij het behandelen van vragen naar aanleiding van de groeiende heterogeniteit in de organisatie.

Het handelingskader leert op een systematische manier de standpunten van vraagstellers en ‘-ontvangers’ tegenover elkaar af te wegen.
Het biedt inzicht in de grenzen die ons verhinderen om te veranderen. Zijn deze zelf opgelegd of zijn het wettelijk bepaalde grenzen? Willen we onze grenzen verleggen of bewaken?...

Al doende verkennen de deelnemers het handelingskader en zoeken ze ‘universele’ antwoorden op specifieke vragen.

Doelgroep: beleidsmedewerkers uit sectoren onderwijs, welzijn, tewerkstelling
Duur: 4 uur (basis) -of- 7 uur (basis + toepassingen)

 

Duidelijke gesproken taal

Inhoud van de vorming:

- Je denkt mee over welk niveau Nederlands je kan gebruiken in gesprek met een anderstalige
- Je krijgt concrete tips over hoe je duidelijk kan communiceren met laagtaalvaardige klanten
- Je oefent de tips in door gesprekken te voeren met anderstaligen

Doelgroep: elke organisatie uit elke sector. Voornamelijk medewerkers die frequent direct contact hebben met anderstalige klanten

Duur: een halve dag


Duidelijke geschreven taal

Inhoud van de vorming:

- Oefenen van het communiceren in het Nederlands met anderstaligen en laagtaalvaardigen
- Tips en toepassingen om folders en brieven in duidelijk Nederlands te schrijven en vorm te geven
- Toepassen van de tips op het eigen materiaal
- Achtergrondinformatie over het leesniveau van anderstaligen
- Advies en feedback over het ontwikkelen van eigen documenten (ook na de vorming)

Doelgroep: Elke organisatie uit elke sector. Voornamelijk voor medewerkers die werken aan de schriftelijke communicatie zoals redacteurs van een nieuwsbrief, communicatieverantwoordelijken,...

Duur: een halve dag

 

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.