Dienst Vreemdelingenrecht & IFR
Een cliënt kreeg een negatieve verblijfsbeslissing. Wat zijn de gevolgen?
Mag deze persoon bij mij werken zonder een arbeidskaart?
Een gezin vraagt hulp aan het OCMW. Is er dan een risico voor hun verblijfsrecht?
Deze vrouw haar kinderen wonen nog in het herkomstland. Mogen zij hier komen wonen?

Waarvoor kan je terecht bij de Dienst Vreemdelingenrecht & Internationaal familierecht

Iedereen die in zijn werk te maken heeft met migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit:

 • lokale en provinciale besturen;
 • Vlaamse en federale overheid;
 • diensten, instellingen, organisaties;
 • vrijwilligers;

en vragen heeft omtrent de specifieke rechtspositie van vreemdelingen, het ruime vreemdelingenrecht en het familiaal internationaal privaatrecht, waaronder:

 • de regels, procedures, rechten en voorwaarden voor het verblijfsstatuut in België als EU-burger of niet-EU vreemdeling naargelang de reden van verblijf;
 • de inschrijving in het rijksregister en de verblijfsdocumenten;
 • de specifieke rechtspositie van vreemdelingen op allerlei maatschappelijke domeinen (medisch, onderwijs en opleiding, inburgering, sociale woning, bankrekening, ...) naargelang hun verblijfsstatuut;
 • de verwerving van de Belgische nationaliteit;
 • de internationale familierechtelijke positie (= familiaal internationaal privaatrecht of IPR).

Aanbod

Onze dienst biedt concrete producten aan het ruime werkveld in Vlaanderen en Brussel aan, o.m.:

 • een informatieve thematische website;  
 • een juridische helpdesk (regionaal en centraal);
 • een e-nieuwsbrief en andere publicaties;
 • vorming en begeleiding;
 • analyses.

Kwaliteitscriteria

De uitvoering van de juridische dienstverlening gebeurt onafhankelijk van particuliere en groepsbelangen en van politieke voorkeuren en prioriteiten.

We geven info met begrip van praktische toepassingen en met kennis van hogere rechtsnormen.

We doen aan vrije informatiegaring. We hebben daartoe contacten met verantwoordelijken op verschillende beleidsniveaus. We ontwikkelen en onderhouden een expertisenetwerk.

We adviseren, ondersteunen en stimuleren maatschappelijke actoren om de regels toe te passen met respect voor de fundamentele mensenrechten, internationale normen en normen van behoorlijk bestuur, en om deze principes te verzekeren in coherente wetgeving.

Contact

Website: www.vreemdelingenrecht.be (info, nieuws, helpdesk, vormingen over de rechtspositie van vreemdelingen) en www.integratie-inburgering.be (over het Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Regioteam Oost- en West-Vlaanderen

Dok Noord 4 D001, 9000 Gent

T 09 267 66 45 - 46 - 47 | juridesk.ovlwvl@integratie-inburgering.be

Helpdesk: 9u - 12u en 13u - 16u (geen gegarandeerde permanenties)

 • Regioteam Brussel (en Vlaamse Rand en Mechelen-Leuven)

Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

T 02 414 04 53

Helpdesk: 9u - 13u en 14u - 17u (geen gegarandeerde permanenties)

 • Regioteam Limburg (en Kempen en Hageland)

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

T 011 23 77 99

Helpdesk: 9u - 12u en 13u - 16u (geen gegarandeerde permanenties)

 • Centraal team Brussel

Tour &  Taxis, Havenlaan 86C / bus 212, 1000 Brussel

T 02 205 00 50 (algemeen, niet voor helpdesk)

Helpdesk (02 205 00 55): maandag (9u - 12u30), woensdag (13u30 - 17u), vrijdag (9u - 12u30)

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.