publicaties » brochures en folders

Folder 'Spreek jij een andere taal dan je hulpverlener?'

pictogram "Tolken in de Hulpverlening"Om de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënten mogelijk te maken, wordt er soms gebruik gemaakt van tolken. Tijdens een vertrouwelijk gesprek kan de aanwezigheid van een tolk weerstand oproepen. Cliënten vragen
zich af wat ze kunnen verwachten wanneer een
tolk aanwezig is bij het gesprek.

Om de cliënten beter te informeren ontwikkelde het Netwerk Cultuursensitieve zorg de flyer 'Spreek jij een andere taal dan je hulpverlener?'. De folder werd opgesteld in de taal van de cliënt. Hij bevat informatie en enkele afspraken die het verloop van een gesprek in aanwezigheid van een tolk in goede banen kunnen leiden.

De folder is beschikbaar in deze talen:
- Nederlands
- Albanees + Nederlands
- Arabisch + Nederlands
- Bosnisch + Nederlands
- Bulgaars + Nederlands
- Pools + Nederlands
- Roemeens + Nederlands
- Russisch + Nederlands
- Spaans + Nederlands
- Turks + Nederlands

Hulpverleners die een tolk willen inschakelen kunnen ook op andere manieren op ondersteuning rekenen. Op de website van het Kruispunt M.I. is allerhande informatie terug te vinden over sociaal tolken en vertalen. Ook in het document 'Werken met tolken in CAW en CGG' staan handvatten en tips voor hulpverleners die een tolk willen inschakelen.
 

Bestel of download het methodenboek Babbelonië!

Op 5 december 2014 werd in aanwezigheid van gedeputeerde Couckuyt het methodenboek officieel voorgesteld. Het boek "Leerrijk en gezellig" verzamelt 39 methoden om zinnige en vlotte groepsgesprekken te organiseren tussen anderstaligen en Nederlandstaligen.

U kunt het boek bestellen bij Marijke Verleyen van Vormingplus (054 41 48 02).

Op de webpagina van "Leerrijk en gezellig" kunt u het boek integraal downloaden, en voorbeelden bekijken van materialen die bij de methodes gebruikt worden.

Brochure beleidsparticipatie

ODiCe maakte een brochure over beleidsparticipatie van burgers met een migratieachtergrond. Vertegenwoordigers van lokale besturen kunnen er inspiratie in vinden over hoe ze beleidsparticitie van burgers met een migratieachtergrond kunnen organiseren in hun gemeente. ODiCe biedt ondersteuning op maat. Meer informatie krijg je bij Karima Harrouch van het team lokaal integratiebeleid.

Dowload hier de brochure.

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Leerlingen zonder wettig verblijf zijn in de eerste plaats leerlingen als de andere: ze hebben recht op goed onderwijs. Voor de dagdagelijkse schoolpraktijk maakt het niet uit of leerlingen al dan niet wettig in België verblijven. Met dit infodossier doen de auteurs (ODiCe vzw en Kruispunt MI) een appel op onderwijs-actoren om toch bewust stil te staan bij de verblijfsstatus van hun leerling omdat dit in een aantal situaties wel degelijk op een (in)directe wijze een invloed kan hebben op de schoolloopbaan van de leerling.

Dit dossier beschrijft deze situaties op basis van 13 geactualiseerde en onderbouwde juridische infofiches. Directies, leerkrachten, CLB-medewerkers, inspectiediensten, schoolopbouwwerkers… vinden hierin ongetwijfeld een antwoord op hun vragen. Het infodossier is een gratis digitale publicatie, te downloaden op www.kruispuntmi.be>publicaties.
 
Meer info bij Geert Matthys
tel 09 367 66 45.

Brochure 'Taalkompas'

Niet zelden komen leerlingen uit een thuisomgeving waar Nederlands niet de voertaal is. De instroom van anderstaligen brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Heel wat scholen hebben hier reeds ervaring mee, voor andere scholen is dit een nieuw gegeven.

Met het project "taalkompas" biedt het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum begeleiding en ondersteuning bij alle mogelijke vragen rond meertaligheid op school.

Contacteer Messa Zaouali van het team projectwerk

tel 09 267 68 11

Download hier de brochure 'Taalkompas'

Infogids hulpverleners mensen zonder wettig verblijf

Hoe informeer je mensen zonder wettig verblijf over hun rechten en plichten? Hoe verwijs je hen door en denk je met hen na over een weg uit het illegaal verblijf? De 'Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf' helpt bij dit soort vragen. Hij biedt per thema een duidelijk juridisch kader en objectieve, overzichtelijke informatie.

Van de infogids is nu een tweede editie uit. De recentste juridische aanpassingen zijn erin verwerkt. Er is ook een nieuwe themafiche toegevoegd: gedetineerden zonder wettig verblijf. De infogids is een uitgave van het Kruispunt M.I. in samenwerking met ODiCe, Foyer, De8, Intercultureel Netwerk Gent, OR.C.A en Justitieel Welzijnswerk Turnhout.

Klik hier om de infogids te downloaden.

Interculturaliseren van de oefenscholenmethodiek

Download hier de publicatie 'Interculturaliseren van de oefenscholenmethodiek voor ouders met tieners'.

Meer informatie over de publicatie krijgt u van Melissa Papeleu.

Identiteit: Oost-Vlaming

In Oost-Vlaanderen vestigden zich de afgelopen decennia tienduizenden nieuwkomers. Maar al te vaak lezen of horen we enkel extreme verhalen. We zien norse Vlamingen die geen kleurling in hun buurt willen en extremistische moslims die van België een moslimstaat willen maken. Ze bestaan, maar diversiteit is zoveel meer dan de extremen. 

De publicatie 'Identiteit: Oost-Vlaming. Etnisch-culturele diversiteit in onze provincie' wil deze diversiteit binnen Oost-Vlaanderen in het juiste daglicht plaatsen. Uitgaand van het gevoerde beleid, en op basis van eigen ervaringen, belichten we knelpunten en opportuniteiten van samenleven in diversiteit. De publicatie werd gemaakt door ODiCe, Intercultureel Netwerk Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.

U kan de publicatie gratis bestellen op de website van de provincie. Klik hier om naar de webpagina van de provincie te gaan. 

Download hier de publicatie 'Identiteit: Oost-Vlaming. Etnisch-culturele diversiteit in onze provincie' als een PDF-bestand.

Infomap ‘Verblijfsstatuten & gezondheidszorg voor vreemdelingen’

De infomap ‘Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen’ is een nieuwe publicatie van het Vlaams Minderhedencentrum, Ondersteuningspunt Medische Zorg (Antwerpen), Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen en Medimmigrant (Brussel). De map geeft een duidelijk en praktisch overzicht van de medische kostenregeling van vreemdelingen, rekeninghoudend met de verschillende verblijfsstatuten. Krijg je als welzijns- en gezondheidswerker regelmatig vragen over de betaling van medische zorg voor vreemdelingen?

De nieuwe infomap ‘Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor vreemdelingen’ bevat: 

  • een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten met daaraan gekoppeld informatie over het recht op ziekenfonds aansluiting, sociale hulpverlening en de regeling van de medische kosten
  • een samenvatting van de meest voorkomende betalingsregeling van de medische kosten per verblijfsstatuut
  • een begeleidende brochure ‘Medische kosten van vreemdelingen, wie betaalt?’ die de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen in detail toelicht.

Je kan de map ‘Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor vreemdelingen’ bestellen voor slechts 5€ (exclusief verzendingskosten) bij het Orientatiepunt Gezondheidszorg van ODiCe. 

Brochure "Welkom in de groep"

Een handige brochure van 65 pagina's vol met concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk. Achteraan in het boekje staat een uitgebreide adressenlijst. De brochure werd ontwikkeld door ODiCe in samenwerking met de Dienst Jeugd en de Dienst Minderheden van de provincie Oost-Vlaanderen.

Download hier de brochure.

Brochure "Wegwijs in het interculturaliseringsaanbod voor ouderenzorg in Oost-Vlaanderen"

Deze gids is bestemd voor alle professionelen uit de dienst- en zorgverlening voor ouderen en wil het interculturaliseringsaanbod overzichtelijk in kaart brengen, alsook duidelijk maken dat het samenwerken met andere partners een belangrijke meerwaarde heeft.

De brochure is een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen en kan besteld worden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. U kan de brochure hier ook integraal downloaden (pdf-bestand). 

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.