publicaties » rapporten

Draaiboek ‘Taalstimulering in de vrije tijd’

Verschillende lokale besturen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Hiermee willen ze anderstalige kinderen ook in hun vrije tijd stimuleren om actief met het Nederlands bezig te zijn.

Afhankelijk van de doelstellingen, de beoogde doelgroep en de lokale context kiezen gemeentes voor verschillende vormen van taalstimulering. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) analyseerde deze initiatieven in Oost-Vlaamse steden en gemeenten met een integratiedienst. De focus lag op initiatieven voor kinderen en jongeren.

De resultaten hiervan zijn gebundeld in het draaiboek “Taalstimulering in de vrije tijd”. Twaalf aandachtspunten kunnen u inspireren om zelf een kwalitatief aanbod aan taalstimulerende initiatieven voor kinderen uit te bouwen. Deze aandachtspunten worden in het draaiboek uitvoerig besproken en aangevuld met concrete tips en praktijkvoorbeelden. U kunt er dus direct met aan de slag.

U kunt dit draaiboek hier downloaden.

Toegankelijke communicatie en informatie

Lokale besturen en OCMW’s streven in de uitoefening van hun bevoegdheden naar een nauw contact en overleg met de burger. Een duidelijke en verstaanbare communicatie is hierbij van groot belang. Dit is vaak niet evident. Gemeentebladen en brochures bereiken niet alle burgers en de boodschap gaat vaak verloren. Ook aan het loket loopt de communicatie niet altijd even vlot.

Op basis van het traject ‘toegankelijke communicatie en informatie’ in Geraardsbergen maakte ODiCe een draaiboek op. Dit draaiboek reikt u een kader aan met handvaten en tips om te werken aan een toegankelijke informatie en communicatie.

U kunt dit draaiboek hier downloaden.

Rapport 'Communiceren met anderstaligen aan het loket'

Communiceren met anderstaligen aan het loket is niet altijd even gemakkelijk. Ambtenaren hebben vaak beperkte tijd om zeer complexe informatie door te geven aan de anderstalige. Dit geldt voor ambtenaren aan het vreemdelingenloket of het loket burgerlijke stand, maar ook onthaalbedienden van het OCMW worstelen soms met moeilijke gesprekken aan het loket.

Een goede communicatie is nochtans de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) voerde daarom een onderzoek uit bij 13 Oost-Vlaamse lokale besturen. We bevroegen hen, brachten de knelpunten in kaart en lijstten de bestaande communicatie-instrumenten op. De resultaten van deze bevraging vind je in het onderzoeksrapport “Communiceren met anderstaligen aan het loket”. In dit rapport lees je ook waar je als lokaal bestuur terecht kan voor verdere ondersteuning.

Voor meer info over het onderzoeksrapport kan je terecht bij Benedicte Vanderhaegen, afdeling integratiebeleid

Download hier het onderzoeksrapport

Onderzoeksnota Lokale Opvanginitiatieven Oost-Vlaanderen

ODiCe voerde een onderzoek naar de ervaren knelpunten rond medische, psychosociale en juridische samenwerking. Het rapport analyseert de ervaren knelpunten en doet voorstellen tot oplossing. 

Klik hier om het rapport te downloaden.

Meer informatie over het rapport krijgt u bij Annika Waag, medewerker van het team rechtspositie.

Onderzoeksrapport 'Kosovaarse Roma in het Waasland'

De meest besproken groep onder de allochtone gemeenschappen in Temse en Sint-Niklaas is ongetwijfeld de Roma-gemeenschap. ODiCe voerde naar aanleiding van 10 jaar beleid met Roma een uitgebreid onderzoek. Politici, sleutelfiguren en professionals uit de hulp- en dienstverlening en de Roma zelf werden bevraagd. Ook werden alle mogelijke initiatieven van en voor Roma van de voorbije 10 jaar opgelijst, besproken en gebundeld in een inventaris. Op basis van de bevindingen stelde ODiCe, in samenwerking met de stad Sint-Niklaas, de stad Temse, onderwijsopbouwwerk Temse, VLOS, het Vlaams Minderhedencentrum en met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en Welzijnszorg, een rapport samen met good practices en beleidsaanbevelingen.

Download hier het onderzoeksrapport
Download hier de inventaris

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.