lokaal integratiebeleid

Omgaan met etnisch-culturele diversiteit stelt je als lokale overheid vaak voor uitdagingen waar je niet altijd een pasklaar antwoord op hebt. Verschillende culturen en gewoonten brengen nu eenmaal de nood aan nieuwe invalshoeken met zich mee. ODiCe geeft, op vraag van de Vlaamse overheid, advies en ondersteuning aan lokale besturen over het omgaan met deze diversiteit.

Met het nieuwe integratiedecreet van 2009 kregen de lokale besturen nog meer de regierol toegewezen bij de uitvoering van een lokaal integratiebeleid dat zich richt naar alle Vlamingen, allochtoon en autochtoon.

Als gemeente is het echter niet altijd evident om werk te maken van een gecoördineerd en inclusief integratiebeleid. Om dit voor alle gemeenten haalbaar te maken ontwikkelde ODiCe een aanbod op maat waardoor de sociale cohesie bevorderd wordt en de dienstverlening beter tegemoet komt aan de noden van alle inwoners. Hierbij richt ODiCe zich in de eerste plaats op gemeenten en steden zonder integratiedienst. Met de gemeenten met een integratiedienst wordt een driejaarlijkse samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

© 2018 ODiCe VZW, alle rechten voorbehouden. | klachten | disclaimer | intranet | Ontworpen en ontwikkeld door movemedia.